DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Dirbkime kartu

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokių dokumentų reikia tam, kad atlikti kadastrinius matavimus?

Tam, kad užsakyti kadastrinius matavimus, Jums reikia pateikti mums toliau nurodytus dokumentus.

 • Nekilnojamojo turto registro išrašas (anksčiau – Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre).
 • Preliminarus žemės sklypo planas (arba projektui prilyginamas planas, detalųsis planas, sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas).

Jei sklype yra statinių:

 • Statinių Nekilnojamojo turto registro išrašas (anksčiau – Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre)
 • Statinių kadastrinių matavimų byla (anksčiau – Inventorinė byla).
 • Jūsų patogumui padarysime visų dokumentų kopijas. Dokumentų originalus mums palikti nereikės.

2. Nuo ko priklauso kadastrinių matavimų kaina?

Žemės sklypo kadastrinių matavimų kaina priklauso nuo daugelio veiksnių:

 • Sklypo dydis – kuo didesnis sklypas, tuo ilgiau trunka ir brangiau kainuoja jo matavimas.
 • Sklypo geografinė padėtis – kai kurie sklypai patenka į vietoves, kur reikalaujama papildomų derinimų su valstybės institucijomis (o tai yra papildomi darbai ir laikas). Pavyzdžiui, jei žemės sklypas ar jo dalis patenka į saugomas teritorijas, sklypo kadastriniai matavimai turi buti suderinti su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas (valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijomis, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba). Jei žemės sklypas yra pasienio zonoje, sklypo kadastriniai matavimai turi buti suderinti su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jei žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės keliu, sklypo kadastriniai matavimai turi buti suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija.
 • Sklypo sudėtingumas – užstatymo tankumas, reljefo sudėtingumas, sklypo konfigūracija, žemės naudmenų sudėtis, esanti ir numatoma inžinerinė infrastruktūra, žemės paskirtis ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, gretimų sklypų kiekis, sklypo ribų atitikimas teritorijų planavimo dokumentams. Pavyzdžiui, jei faktiškai naudojamo žemės sklypo ribos neatitinka teritorijų planavimo dokumentų, matininkas turi kreiptis į teritorinį žemėtvarkos skyrių dėl leidimo tęsti darbus, tam yra atliekami papildomi darbai, rengiama situaciją paaiškinantį dokumentaciją. Kuo sudėtingesnis sklypas, tuo ilgiau trunka ir brangiau kainuoja jo matavimas.
 • Darbų atlikimo terminas (skubus darbų atlikimas) – kadastrinių matavimų procesas vyksta nuosekliai ir susideda iš kelių etapų, kai matavimų rezultatai reikalingi skubiai, tenka atidėti kitus darbus ir imtis vienintelio, kuo operatyviau patenkinti kliento prašymą. Tuomet įvertinus laiko sąnaudas – kaina didėja.
 • Vienu metu užsakytų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius – užsakant vienu metu kadastrinius matavimus didesniam žemės sklypų skaičiui ir kompleksiniams užsakymams, kaina bus mažesnė.

3. Ar gali keistis kadastrinių matavimų kaina po darbų atlikimo?

Prieš pateikiant kadastrinių matavimų kainos pasiūlymą, surenkame visą reikalingą informaciją apie sklypą, išnagrinėjame situaciją ir apskaičiuojame būsimų darbų kainą. Kadastrinių matavimų kaina po darbų atlikimo nesikeičia.

4. Nuo ko priklauso kadastrinių matavimų atlikimo terminas?

Kadastrinių matavimų atlikimo terminas priklauso nuo daugelio veiksnių ir įprastai užtrunka nuo vieno iki kelių mėnesių. Kadastrinių matavimų pricesas yra nuoseklus ir susideda iš kelių etapų.

 1. Surenkame visą reikalingą informaciją apie sklypą ir išnagrinėjame situaciją. Kartais savininko turimų dokumentų neužtenka ir dėl papildomos informacijos tenka kreiptis į teritorinį žemėtvarkos skyrių ar kitas valstybės institucijas. Tam tikrais atvejais informacijos rinkimas gali užtrukti iki savaitės ar net kelių.
 2. Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų registruotais laiškais į žemės sklypo ribų paženklinimą kviečiami gretimų žemės sklypų savininkai ir valstybinės žemės patikėtiniai. Jeigu gretimų sklypų savininkus neįmanoma surasti Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais (pavyzdžiui, kai žmogus išvyksta gyventi į kitą užsienio valstybę arba kai gretimo sklypo savininkas yra miręs ir iš Nekilnojamojo turto registro dokumentų neįmanoma nustatyti paveldėtoją), apie žemės sklypo kadastrinius matavimus turime papildomai paskelbti vietinėje laikraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje.
 3. Kvietime nurodytu laiku vyksta užsakovo žemės sklypo ribų paženklinimas. Žemės sklypo paženklinimo metu yra sukalami riboženkliai ir užpildomas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas. Asmenims kurie neatvyko į paženklinimą registruotais laiškais siunčiama informacija apie vykdytą ribų ženklinimą ir tokiu atveju privaloma laukti 30 dienų (terminas skaičiuojamas nuo registruoto laiško įteikimo datos), per kurias nedalyvavusieji asmenys gali pareikšti pastabas. Kadastrinių matavimų metu vietovėje geodeziniais prietaisais kartografuojamos faktinės žemės naudmenos. Matuojami statiniai, įrenginiai, keliai, grioviai, žemės naudmenų kontūrai (užstatytos teritorijos ribos, vandens telkinių ribos, miško kontūrai, ariamosios žemės, sodų, pievų, želdinių, pelkių kontūrai), esami riboženkliai.
 4. Jeigu faktiškai naudojamo žemės sklypo ribos neatitinka teritorijų planavimo dokumentų, matininkas turi kreiptis į teritorinį žemėtvarkos skyrių dėl leidimo tęsti darbus, tam yra atliekami papildomi darbai, rengiama situaciją paaiškinantį dokumentaciją. Teritorinis žemėtvarkos skyrius išnagrinėjęs situaciją per 30 dienų pateikia išvadą dėl darbų tęsimo.
 5. Nesulaukus gretimų sklypų savininkų pastabų (o žemės sklypo ribų neatitikimo teritorijų planavimo dokumentams atveju, gavus teritorino žemėtvarkos skyriaus leidimą tęsti darbus) parengiamas žemės sklypo planas, užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma, apskaičiuojama žemės sklypo vertė ir suformuojama žemės sklypo kadastrinių matavimų byla. Čia įtakos kadastrinių matavimų atlikimo terminui turės sklypo dydis ir sudėtingumas (užstatymo tankumas, reljefo sudėtingumas, sklypo konfigūracija, žemės naudmenų sudėtis, esanti ir numatoma inžinerinė infrastruktūra, žemės paskirtis ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, gretimų sklypų kiekis). Šioje stadijoe taip pat gaunami visi privalomi suderinimai. Pavyzdžiui, jei žemės sklypas ar jo dalis patenka į saugomas teritorijas, sklypo kadastriniai matavimai turi buti suderinti su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas (valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijomis, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba). Jei žemės sklypas yra pasienio zonoje, sklypo kadastriniai matavimai turi buti suderinti su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jei žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės keliu, sklypo kadastriniai matavimai turi buti suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija. Terminai dar priklausys ir nuo to kaip greitai informaciją apdoros ir pateiks atitinkamos institucijos.
 6. Atlikus visas privalomas procedūras žemės sklypo kadastrinių matavimų byla teikiama patikrai. Priklausomai nuo situacijos, sklypo kadastrinių matavimų byla teikiama arba Registrų centro patikrai (iki 5 darbo dienų), arba patikrai teritoriniam žemėtvarkos skyriui (apie 20 – 30 darbo dienų).
 7. Gavus teigiamą sprendimą iš tikrinančių institucijų, perduodame žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą savininkui, kuris ją turi pateikti VĮ „Registrų centras“ registruoti. Tik tada procedūra yra baigta.

5. Kada reikalingas žemės sklypo kadastrinių matavimų tikslinimas (atnaujinimas)?

Jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti ar nugriauti statiniai, iškasti tvenkiniai, įrengti valymo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai. Kartu su statinio įregistravimo (išregistravimo) arba statinio kadastro duomenų pakeitimu Nekilnojamojo turto registre, turi būti atnaujinti ir žemės sklypo kadastro duomenys (atliktas kadastrinių matavimų tikslinimas, atnaujinta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla).

Pavyzdžiui, tam kad VĮ “Registrų centras” įregistruoti baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, kartu su statinių kadastro duomenų byla ir statybos užbaigimą patvirtinančiais dokumentais, turi būti pateikiami ir atnaujinti žemės sklypo kadastriniai matavimai (atnaujinta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla).

Kitais atvejais (jeigu pasikeitė žemės sklypo ploto sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis arba žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti ne valstybinėje koordinačių sistemoje) žemės sklypo savininkui pageidaujant.