Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai

Užsakymo
pateikimas

Lengvas užsakymo pateikimas. Kvalifikuotų specialistų nemokama konsultacija visais kadastrinių matavimų klausimais.

Dokumentų pasirašymas

Visų būtinų dokumentų pasirašymas. Darbų planų sudarymas, darbų kainų skaičiavimas, pateikimas.

Darbo
eiga

Išvažiavimas į nurodytą vietą, profesionalių matininkų darbo eiga Jums patogiausia diena ir Jums patogiausiu laiku.

Geriausias
rezultatas

Siekiame geriausio. Kokybiško rezultato pateikimas per trumpiausiai įmanomą laikotarpį optimaliomis kainomis.

Kada galite prarast žemės sklypą?

Pagal galiojančius teisės aktus, privatūs žemės sklypai gali būti atimti netgi iš savininko. Yra pažymima, kad savininkai gali naudoti žemės sklypą tik pagal numatytą paskirtį, kuriam netaikomas neteisėtas keitimas (duomenys apie žemės sklypą yra aiškiai užregistruoti kadastro pase ir valstybės registracijos liudijime). Atskiruose žemės teisės aktuose reglamentuojama žemės sklypo pašalinimo iš savininko tvarka.

Remiantis Lietuvos Resublikos žemės įstatymu, 48 straipsniu. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai yra nustatyta:

    Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo reikalavimų sąrašas išduodamas tais atvejais, kai paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas ir (ar) po žemės sklypo dalies, reikalingos visuomenės poreikiams, atidalijimo ar padalijimo liekantis žemės sklypas (sklypai) nebuvo suprojektuoti detaliajame plane ar specialiojo teritorijų planavimo dokumente, taip pat kai yra su paimamu privačios žemės sklypu besiribojantis laisvos valstybinės žemės plotas, kuriame pagal teisės aktus gali būti formuojamas vietoj paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo suteikiamas nuosavybėn kitas žemės sklypas.
    .Žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija, gavusi Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio išduotą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo reikalavimų sąrašą, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėją ir su juo sudaro sutartį dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo.

Profesionali pagalba

Kadastrinių matavimų kainos. Kvalifikuotų specialistų konsultacija visais kadastrinių matavimo klausimais.