Planų notarinei sutarčiai parengimas

Užsakymo
pateikimas

Lengvas užsakymo pateikimas. Kvalifikuotų specialistų nemokama konsultacija visais kadastrinių matavimų klausimais.

Dokumentų pasirašymas

Visų būtinų dokumentų pasirašymas. Darbų planų sudarymas, darbų kainų skaičiavimas, pateikimas.

Darbo
eiga

Išvažiavimas į nurodytą vietą, profesionalių matininkų darbo eiga Jums patogiausia diena ir Jums patogiausiu laiku.

Geriausias
rezultatas

Siekiame geriausio. Kokybiško rezultato pateikimas per trumpiausiai įmanomą laikotarpį optimaliomis kainomis.

Notaras yra būtinas:
    Nekilnojamojo turto pirkimui/ pardavimui
    Nekilnojamojo turto dovanojimui
    Paveldėjimo bylų tvarkymui
    Dalinant santuokinių įsigytą turtą.
Kada

kreiptis pas notarą

Ne visos sutartys dėl nekilnojamojo turto turi būti notariškai patvirtintos. Notaras turėtų tikrinti ir tvirtinti tik tuos sandorius, kurie yra klasifikuojami kaip ypač sudėtingi ir saugūs teisiniu požiūriu. Notaras yra būtinas paveldėjimo bylų tvarkymui ir pirkimo-pardavimo sutarčių bei sutarčių sudarymui, jo dalyvavimas reikalingas dalinant sutuoktinių įsigytą turtą.

Paslaugos

vykdymas

Notarinis susitarimas padeda apibrėžti teisinės srities šalių santykius. Šalys gali būti ir piliečiai, ir juridiniai asmenys. Yra apibrėžtos sutartys, kurioms reikia notaro patvirtinimo, kitaip jie neturės teisinės galios. Notarinė sutartis vykdoma numeruotomis formomis, turinčiomis keletą apsaugos lygių. Pavadinimas ir numeris įrašomi į atitinkamą registrą. Notaro patvirtintas dokumentas suteikia šalims pasitikėjimą teisingumu, galiojančiu teisės aktų laikymusi ir dokumento teisine galia. Šios ir kitų paslaugų kainas rasite čia:

Profesionali pagalba

Kadastrinių matavimų kainos. Kvalifikuotų specialistų konsultacija visais kadastrinių matavimo klausimais.